•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
149 documents  collapsed to 21Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
73 
(... , Eva lil* 60 Horová, Zd. II 733 Honský, Antonín III 202 Horst, В. I 337 Horúčík, Peter II 783 ...)
(... , Zdeněk I 240, 241, 249 III 1422, 158, 159, 162 Hořínek, Zd. II 148, 477 Hosák, Ladislav III 515 ...)
Page
[25] 
(... Antonín Janda AMATÉRSKÁ SCÉNA, ročník 20 (Ochotnické divadlo, ročník XXX] Měsíčník pro otázky ...)
(... Bednář, Milan Cikánek, Jan Císař (před- seda), Jarmila Černíková, Zdeněk Hořínek, Karel Jiráček ...)
Page
335 
(... Bedřich, Kraus Julius, Stern Hynek, Diessl Josef, Weil Jos., Kovanitz Jakub, Zeisner Jinčfrich, Hořínek Otakar, Čmuchálek Otomar, Grandjean Robert, Špidlen Antonín, Meiznar Václav, Goldschmied Jáchym* Babák ...)
Page
360 
(... 360 g. Antonín Hořínek 1879—1960. (Novinář, spisovatel, veřejný činitel a vlastivědný pra covník ...)
(... Svitavy] 13. Antonín May 1873—1976. (Středoškolský profesor a předseda muzejní rady v Lito- myšli ...)
Page
35 
(... , domácí ve 2 lh. 10 zl. — JUDr. Jaroslav Kotovic ve 2 lh. 10 zl. — J. Hořínek ve 2 lh. 5 zl.......... p ...)
(... . Jan Šeyvánek, soustružník ve 4 lh. 20 zl. — Antonín John, obuvník ve 24 lh. 4 zl. 80 kr. — Kateřina ...)
Page
347 
(... . Antonín Dotřel, účetní spořitelny v Opočně, 10 zl. 50 kr. — P. Antonín Liehm, účetní hospodářský v Opočně, 10 zl. 50 kr. — P. Jan Samek, učitel v Rmeníně u Libáně, 10 zl. 50 kr. — P. Vojtěch Hořínek ...)
Page
183 
(... upravil Antonín Wolf st. Cena l zl. r. č. _________ Příspěvky členů Ženského Výrobního Spolku Českého v ...)
(... . Budeciusová Em. l zl., pí. Herinkova Anna l zl., pan Dr. Hořínek l zl., si. Říhová Albína l zl., pan Koěvara ...)
Page
532 
(... ................................................................... 4/322 Horsák, Zdeněk, památkář, 20. století.......................... 5/404, 5/409 Hořínek ...)
(... Antonín, hrabě, 17.-18. století........................1/5, 26 Chotková, Marie Henrietta, hraběnka, 19 ...)
Page
639 
(... provisoriat lékárny Mi- losrdných Bratří ve Vídni; Antonín Paul, dosavadní provisor řádové lékárny ve Vídni ...)
(... . Antonín Brdlík. Lékárnu dědiců Ho- ráčkových v Nových Benátkách najal Stanislav Stojan Hynek Obertel ...)
Page
111 
(... Leninova a Stalinova pomníku (Rudolf Doležal ml., * 1916 Vojtěch Hořínek, *1906-1998 a František Novák ...)
(... souvisela s tvorbou jedné z řady dobových skupin. Fotografická skupina DOFO (Antonín Gribovský, 1933-1989 ...)
Page
63 
(... , Hořínek a j. se zabývali možností, že Německo zabere naše země — tehdy dr. Chalupný vydal tuto svou ...)
(... použití materiálií z růz- ných statí v »Tradici« a »Schwarzenberské ročence 193$«- Antonín Sova, Pankrác ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 (6) 
(... . Rudolf Kotulán, S. Xandovský. Jos. Zimula. Fr. Stosek. Alois Kára. Josef Va- niček, Václav Hořínek, Ant. Sodomka. rr. Chlubna. Fr. Chytil a Jan Krcmenák. Fo 2 párech darovali: pp. Alois Helan, Antonín Bartoš ...)
Page
4 
(... Hotel Záložna SMSSsrffi&ěS? zené host. pokoje, prvotříd. kuchyně, ústř. topení autogaráže. Jul. Hořínek ...)
(... ulice. Odborný lékař pro nemoce kožní, pohlavní, ústroji močového a kosmetiku MUDr. Antonín Říha, Čes ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
126 
(... účastníkem byl osmiletý Michal Skut ze Sokola Klatovy, nejstarším byl opět Antonín Kaňovský, 89 let, který přijel z Ostravy. Nejúspěšnějším domácím hráčem byl na 23. místě Antonín Samec. Pořadí: 1. Meduna ...)
Page
6 
(... - dějištěm byl Grosmannová 243,9, 2. Z. Gross- Hrbková 15:25,1, Cl 1. Hořínek ner 1) Sledovalo 27 000 diváků ...)
(... vytáhl kvartet V Dřevěnici na Jičínsku vyvr- na (ČK) 251,3, 2. Hořínek (Lito- Kaloš—Míšek (Kap.) 16:01,5 ...)
Page
4 
(... zhotoví Vám vkusně a levně jen výrobce Antonín Polívka, Č. Budějovice, tř. K. Henleino (u hřbitova sv ...)
(... . Stadion staví toto mužstvo: Voců, Chaloupka, Průša—Vácha, Mages—Janků—Hořínek. V mužstvu nastoupí známý ...)
Page
(12) 
(... . Čtenář se tu dále seznámí s názorem na tvorbu Divadla Na zábradlí (Z. Hořínek). s otáz- kou ...)
(... , de- tektivko čísla napsal Antonín Přidal. Čís- lo Je prováleno grafikon Bernarda Buf- feta, Hana ...)
Page
8 
(... Březí. Dne 18. 7. 1994 tomu bude 5 let co zemřel na zákeřnou nemoc veselý a dobrý pan ANTONÍN KRŮČEK ...)
(... fotografie ob- jektu na adresu B. Hořínek, Kruš- nohorská 341, 363 01 Ostrov n. O. • Přenechám družstevní ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... Březí. Dne 18. 7. 1994 tomu bude 5 let co zemřel na zákeřnou nemoc veselý a dobrý pan ANTONÍN KRŮČEK z ...)
(... Krkonoších. Pište s přílohou fotografie objektu na adresu B. Hořínek, Krušnohorská 341, 363 01 Ostrov n. O ...)
Page
[5] 
(... Hommer, Antonín Žáček, Jan Ve- selský, František Vellich, Antonín Kaunický, Fr. Mika a Eduard Kropáček; za náhradníky pp. J. Samec, Antonín Spálenka a František Voříšek; za revisory účtů pp. Karel Báče a ...)

>loading more documents...