•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
394 documents  collapsed to 24Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
178 
(... Terš, Alois Moravec/. 4140. Vondra, V., Malé zamyšlení nad uzavřeným dílem Aloise Moravce. 24, 1987, 4 ...)
(... Mariana v našem kraji. 14, 1977, 4, s. 245. /Strakonicko/. 4135. Moravec, A., Je Mistr Alois Moravec ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
101 
(... - Ot 43 TASCHKOVÁ, Marie - Ot 43 TÄUBL - Ot 2 TEJČKA, Jaroslav - Ml 7 TERŠ, Alois - Ot 127 TESLlK, Jaroslav - Ot 29 TEVERNÝ, Augustin - Ot 60 TICHÝ, Alois - Ot 53 TRÄGER, Adolf - Ot 11 TRÄGER, Alfréd - Ot ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
124 
(... . Terš Bedřich, Ing., Blovice, přednosta dílen ČSD v Trnavě. Traxler Ludvl\, Č. Budějovice, ředitel měšť ...)
(... . Kadlec Alois, Paseky, berní tajemník v Táboře. Kraus Rudolf, Nová Ves, nezvěstný. Křeník František ...)
Page
(IV) 
(... , Švabinský 12, 108, 283, 552, 564, Terš 71 334, 623, Tomec 335, Trsek 82, 370, 46S, 5'i8. Oprka F. 70, 330 ...)
(... Karel 72, Světlá Karolina 529, Šrom rytíř JUDr. Alois 348, Thunová hraběnka Anua (ro/,. princ ...)
Page
54 
(... : B. Průša Alois Terš se rád vracel do Zlivi. Jak osobně, tak vzpomínkami. V roce 1985 v dopise ...)
(... přistupoval A. Terš s hlubokým poznáním, láskou a citlivostí. Obdivoval důkladnost a mistrovství ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
13 
(... . července ALOIS TERŠ — KRESBY Z DOUDLEB Výstava doplněna etnografickými předměty z Doudleb. Na fotografii ...)
Page
30 
(... díl výstav к národopisné dokumentaci lidové architektury pod názvem "Alois Terš a národopisná ...)
(... . Alois Terš, původ- ním povoláním učitel, se věnoval dokumentaci lidového stavitelství od 40. do 80 ...)
Page
450 
(... rekonstruovanou historickou dlažbou. (Foto P. Chotěbor) / 2005 / číslo 5 / Alois Terš (1910-1986) patří ...)
(... vesnických sí- del a krajiny (zvoničkám, božím mukám, malým ven- kovským kostelům). Alois Terš všechny své ...)
Page
80 
(... Šumavský, a dále pak Josef Brož, Alois Terš i Karel Valenta. 4) Uměleckou větev reprezentují Maxmilián ...)
Page
62 
(... . 19. Hrbek Jan z Kam. Újezda. 20. Hruška Jindřich ze Schwarzwaldu na Šumavě. 21. Jaeger Alois z ...)
(... Bavorova. 45. Moučka Václav z Kroclova. 46. Slunečko František z Mladé Vožice. 47. Terš Bedřich z Blovic ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... České Budějovice - Malíř Alois Terš zachytil romantiku doudlebských a blat-ských chalup. Včera jste v ...)
Page
12 
(... architekturu Před pětaosmdesáti lety, 22. dubna 1910, se v Plzni narodil malíř Alois Terš. Vystudoval ve ...)
(... architekturou Blat, odlišnou od prostých domů v kopcovitém Doudlebsku. V roce 1943 přesídlil Alois Terš ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
137 
(... . Fr. Kalbáč, jednatel, pokladník a knihovník p. Alois Sklenička, II. knihovník p. J. Rod; ve výb. pp ...)
(... , J. Pikhart; náhradníci pp. J. Chvojka, J. Terš; revisoři pp. V. Červený a Em. Zítek. Odbor ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... kulturním zařízení výstavu obratů a ná- rodopisných kreseb Aloise Terše s názvem Doudlebsko. Alois Terš ...)
(... naznačena bohatá lidová tvořivost na Doudlebsku. z Na snímku Alois Terš při rozhovoru s návštěvníky na ...)
Page
(4) 
(... . Terš a sp." v Praze, Příkopy nový na- zar v přízemí. 7226 Skuteč&á láce pro Každý račlž s« sám pře ...)
(... příčinou úmrtí ihned pře- nechá. Bližší u „L. Terš a sp." Příkopy, nový bazar. 7224 keprové, kartounové ...)
Page
(111) 
(... Alois Slunéčko, SmíclxoTT. Vlasy 141 přestanou hned vypadávati, holá místa na hlavě zaro- stou ...)
(... příčinou ne- moci se postoupí. Bliíéi L. Terš • sp., Příkopy, bazar. Vozíky pro děti a pro nemocné ...)
Page
3 
(... (Klatovy). Tomášek V., pěš. z Rokovic (Písek). Terš V., pěš. z Ostálce (Klatovy). Turek J., pěš. ze ...)
(... Novosedlech, 5 K. Alois janovský, farář v Horkách, 6 K. Karel Kotrouš, farář v Petrovicích, 5 K. Vojtěch Kořán ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... výročí, kdy nám navždy odešel náš nezapomenutelný manžel, tatínek, dě- deček a pradědeček, pan ALOIS TERŠ, zasloužilý učitel a vý- tvarník z Č. Budějovic. Za tichou vzpomínku všem, kdo ho měli rádi ...)
Page
262 
(... patentovány. Zpět došlá psaní v měsíci červenci. Odporučená: Eavard Terš Praha. Julius Moeller Omaha ...)
(... . Kluzaček Alois Wien. Korundu Andr. Wien. Machaloušek Fr. Risano. Mafhova Mar. Wieu. Perugta Ad. Wien ...)
Page
(3) 
(... Hofbauer. Alois Stiebral, Emanuel Vla- sák, Končinský, Heyrovský, F. Jambor, Ant. Bóhm. Václav ...)
(... . Vobořil, Sál Ornstein . . . j 14 darů po 30 kr. následující pp.: Alois Fiala, Setelík, V ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...