•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
87 documents  collapsed to 20Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
525 
(... 4. BREINDL Václav Dr. doc. Karlovy uni- versity, gymn. prof. - * 29. XII. 1890 Kr. Vinohrady. - O. Alois, prof, a spis. - Č. Systematická zoologie, spec. parasitologie a protozoologie. Mimo popular, čl ...)
Page
36 
(... , spolupracovník tu- i cizozem. časop., spisov, povídek ze že- lezničář. života. - Sp. Der Wegebau, Alois ...)
(... ., vdova po univ. profesoru. - * 16. III. 1898 Praha. - D. Václav Breindl. - Č. Dějiny umění, spec ...)
Page
41 
(... vybrané básně (vyd. Alois Breindl) Metám. I. 1—4, I. 89—261. Tristium IV. 10. Třída V. T. Livi ab urbe cond. 1. I.; XXI. (u výboru). P. Ovidii Nasonis (ed. Breindl) Metám. Deucalion a Pyrrha (I. 313—415). O ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
60 
(... .-Hradecká 74 — Hrůza Rudolf J.-Hradecká 74 — VII. Petříček Ant. Stastného 68 IV. Breindl Alois ...)
(... Jan Krysa Alois 52 52 922 50 1493 b) Gymnasialní fond pro bezplatné debních nástroj ův. obědy a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
40 
(... upravil J. G. Schulz. Demosthenes, od Arnošta Skřivana. Sofokleňv Aias, upravil Alois Breindl. Platon ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
389 
(... . Breindl Alois, f Josef V otruba, c. k. profesor. 2 S. (Prag II., Korngasse, tsch. ©.) [©., 10. Feber 1838 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
39 
(... snahy našeho časopisu, rozhodl se doporučili jej vřele celé české veřejnosti. JUBILEA. Prof. Alois Breindl, známý literát, slavil letos šédesáté narozeniny. Narozen r. 1855 v Táboře, studoval gymnasium v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
558 
(... stručným přídavkem o pořádku slov a vet k po- třebám žáků škol středních sestavil Alois Breindl. V Mladé ...)
(... vypravování „Z českého jihu" (ses. 2—8), o němž podáme zprávu budoucně. Listy průmyslové. Red. Alois ...)
Page
4 
(... Bydžov. Za S. K. Hra- dec Králové hráli: Viewegh, Kukla, Havránek, Breindl; dámy: si. Singerova a ...)
(... -Havránek 6-1. 6-1, Křížek-Breindl 6-2, 6-0; HonsJ-Viewegb 6-4, 6-3, Hons-Kukla 6-0, 7-5, Hons-Havránek 6 ...)
Page
190 
(... . Alois Breindl, Dr. Josef Čihula, Dr. Václav Flajšhans, p. Petr (jajdík, Dr. František Jaroš, prof. Jan ...)
Page
34 
(... brněnské lékařské fakultě, a Alois Mrázek, profesor zoologie na Karlově universitě. Odborný časopis pro akvaristiku a teraristiku, „Akvaristické listy", vedl nejprve Václav Breindl, tehdejší asistent zoologického ...)
Page
148 
(... je a svítiplynu.* — Prof. Alois Breindl bavil posluchače (22. listop.) aesthetickým rozborem Čechovy ...)
(... « jest z nejluznějších květů na luzích poesie naši, děl p. Breindl ...)
Page
2 
(... . Minulou sobotu zemřel v Praze po dlouhé nemoci p prof. Alois Breindl ve věku 64 let. Zesnulý byl neúnavně ...)
(... před léty trávíval zde se svou rodinou čas prázdnin. Prof Breindl vychoval celou řadu zdatných studentů ...)
Page
183 
(... pracovníků a pracovníků historické vědy; univ.prof.Václav Breindl, dr.J.Štěpánek ze Kdyně, doc.dr.Roubík, dr ...)
(... Alois Musil, kterého Teplý provedl po celém kraji, šli pěšky přes Pržmo na Svatomářský vrch, kde Teplý s ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[107b] 
(... Jaroslav (69*), Tomeček Lubomír (71), Von- dráček Karel (71), Zedek Alois (71). Oblast Plzeň: Babka ...)
(... ), Breindl Petr (71), čejka František (70), Čermák Otto (71), Falta Josef (71), Fiedler František (71 ...)
Page
408 
(... Gallské." Přeložil' Alois Breindl. Část prvá. Nákladem knih- kupectví I. L. Kobra v Praze. ..Libuše ...)
Page
(4) 
(... Alois Breindl. Čeští spisovatelé a spisovatelky, kteří nejsou ve velikém ani malém Slovníce naučném ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
432 
(... škol středních sestavil Alois Breindl. Nákladem spisovatelovým. 40 kr. Výroční zpráva obecních ...)
Page
284 
(... středních se- stavil Alois Breindl. Nákladem vlastním (Pokrač.) Tenátka na koroptve a zajíce, náhony ...)
Page
2 
(... byli: předsedou p. dr. Hodáč, výbory pp. dr. Fiša, Alois Holubička, Alois Kavalík, Frant. Kostečka ...)
(... . Prokeš, za jednatele dr. Fiáa a za pokladníka Alois Kavalík. /a spolkového sluhu přijat byl člen kapely ...)