•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
89 documents  collapsed to 23Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
341 
(... Slovenska, Prešov 2001, s. 68-80. Adam Václav Michna z Otradovic ve světle písemných pramenů (K možnostem ...)
(... Pavlovského z počátku 17. století, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 137-174. Jak zněl zvon sv. Jakub ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
323 
(... ). то Adam Václav Michna z Otradovic asi 1600 Jindřichův Hradec asi 1676 Pocházel ze starobylé ...)
(... stránce slov, v boha- tém rýmu i v obrazných rčeních z lidové řeči. To dokládají zvi. sbírky Loutna ...)
Page
216 
(... pravděpodobně v roce 1600 narodil výše zmíněný básník a skladatel Adam Václav Michna z Otradovic. Sousední ...)
(... barokní hudební skladatel a básník 17. století Adam Václav Miclina z Otradovic, autor známé vánoční písně ...)
Page
308 
(... 308 Dodatky a opravy k biografiím starších špisov. českých. Adam Michna z Otradovic. Životopisný nástin. Adam Václav Michna z Otradovic, narozený nepochybně v Jindřichově Hradci, kde byl po ...)
Page
[61b] 
(... - tranzitní město posledních Rožmberků Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo Adam Michna z Otradovic ...)
(... O práci jihočeských okresních archívů v roce 1985 Z výroční zprávy o činnosti Muzea dělnického ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
67 
(... KRAJ V TISKU Adam Michna z Otradovic: Loutna česká, České Budějovice, 1984, s. 65 Zmínka o tom, že ...)
(... zvýšení zájmu o Michnu z Otradovic, nejvýrazněji se o to zasloužila už zesnulá badatelka Zdeňka Tichá ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
39 
(... Koppay, zobrané spisy. Bratislava 1980. 50, 1981, 231 (Josef Bílek). 691 z OTRADOVIC, Adam Michna: Básnické dílo. Praha 1985. 55, 1986, 108-109 (Jan Podlešák). 692 z OTRADOVIC, Adam Michna: Loutna ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... Slrana 2. OHLAS Ol) NEŽÁRKY. Ročník LXX. D r. Jan Muk Adam Michna z Otradovic básník a ...)
(... vyskytuje v principu jméno Adam Michna z Otradovic, Xovodomcnsis-Rohemus. 1613 kdy pro mor byly školy ...)
Page
12 
(... Hradce a někteří Slavatové. Na varhany tu hrával v 17. století Adam Václav Michna z Otradovic, varhaník ...)
(... a tak spolu s renesančním zámkem rostly ve měs- tě krásné renesanční domy. Mnohé z nich sice ...)
Page
211 
(... . 4. Vánoční noc. Adam Václav Michna z Otradovic. (Interpretace.) In; CHVL, 1993, č. 6, s. 12-13 ...)
(... z r. 1400.) In: Almanach Ronova n. D. u příležitosti znovujmenování městem, 1998, s. 150-169 ...)
Page
2 
(... , aby nebránilo pohledu na hlavní oltář. ADAM MICHNA Z OTRADOVIC (* kolem 1600 -130.6. až 16.10. 1676 ...)
(... Čech. ADAM MLADŠÍ WRATISLAV Z MITROVIC (1585 -1624), pochován v Dráchově u Soběslavi v kostele, kde je ...)
Page
229 
(... , str. 4; - Vánoční noc - Adam Václav Michna z Otradovic. In: CVL č. 6/93, str. 12-13. Poddaná, Jana ...)
(... 229 - Církevní pečeti z doby předhusitské z fondu Archiv města Litomyšle, strojopis 1992, VII ...)
Page
4 
(... Speer — Sonata a 3 Gottfried Reiche — Introdukce a fuga Adam Michna z Otradovic — Loutna česká (výběr ...)
(... Hectoi Berlioz — Intermezzo z oratoria Dětství Ježíšovo pro dvě flétny a harfu Antonín Dvořák — Biblické ...)
Page
15 
(... řídí známý interpret staré hudby Michael Pospíšil. Skladatel doby barokní Václav Adam Michna z ...)
(... se uskuteční přednáška Jiřího Sehnala na téma Adam Mich-na z Otradovic a jeho doba a koncert Laudate ...)
Page
376 
(... Otradovic 316. Dorota roz. Hiršpcrgerovna z Kiinigs- heinu 316. Mazanec z Frimburka Bohuslav 1580. 313 ...)
(... . Michalovic Frant. Karel, farář Týnský 60. z Michalovic Bohuslav 1602. 88. Michna Jan 124. Michna z ...)
Page
17 
(... , spisovatelé Václav Čtvrtek, Karel Václav Rais a Václav Hanka, muzikanti Adam Václav Michna z Otradovic, Jan ...)
(... , které při kontaktu a léčbě nemocných zastávají zcela klíčovou roli. "Spokojenost pacientů je jedním z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... . Hradci. Architekt, projektant, malíř a kreslíř v J. Hradci. Michna Adam Václav z Otradovic, narozen ...)
(... . Básník. Z Mitrovic Vratislav Václav, narozen 1575, zemřel 1635. Katolický šlechtic, český spisovatel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... v Táboře. * [»Loutna česká« Adama Michny z Otradovic.] Adam Michna z Otradovic, narozený v ...)
(... «, románů: »Kohout lásky«, »Racek se vrací« a celé řady rozhlasových her, z nichž jest nejznámejší »Jakub ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... Michna z Otradovic, básník a skladatel českého baroka. Zájmy Českomoravské vysočiny 19. 12. vzpomněly ...)
(... ., Uhříněves u Prahy Jaké služné měl myslivec Petra Voka z Rožmberka Václav Kapřík? Myslivcům v XVI. a XVII ...)
Page
[3] 
(... jindřichohradecký rodák Adam Michna z Otradovic. Z Louňovic u Tábora pochází výji- mečný skladatelský zjev ...)
(... nedopalky cigaret — na prázdné krabičky od sirek, dřívka od nanuků, slupky z banánů a upo- třebené sáčky ...)

>loading more documents...