•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
982 documents  collapsed to 92Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
516 
(... „V NEMOCNÉM TĚLE NEČISTÝ DUCH.“ ČENĚK ZÍBRT A HISTORIOGRAFIE MEDICÍNY DAVID TOMÍČEK V roce 1924 ...)
(... lékařské literatury a její záběr je obdivuhodně široký. Počátky zájmu o česky 1 Čeněk ZÍBRT, Staročeská ...)
Page
180 
(... - 180 - dva kandidáti - Zikmund Winter a Čeněk Zíbrt. Prosadil se mladší a průbojnější Zíbrt, který v roce 1891 vydal zajímavý teoretický spis Kulturní historie. V roce 1893 se Zíbrt stal ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
387 
(... ) Zezulová Zlata (Písek) - M24-2 (240) Zíbrt Čeněk (Kostelec n. Vit.) - A18-2 (92) Zíbrt Čeněk (Kovářov) - A18-3 (94) Zíbrt Čeněk (NS Kovářovsko) - A18-3 (94) Zieleniec Josef - A32-1 (154) Zikešovi (Velké ...)
Page
223 
(... dokladů o pověrečných prostředcích proti učarování nebo ‘překažení’ pivu uvádí Čeněk Zíbrt, Z dějin piva a ...)
(... « nebo »kudy lidi nejvíce z kostela chodí«, byl ovšem také prostředek proti 'uškození’ v pivovaře (Čeněk ...)
Page
22 
(... památky. Budějovice, n. vl. 1904. — Zlatá Koruna. Praha, n. vl. 1905. ZÍBRT ČENĚK: Z dějin zámku a ...)
Page
21 
(... 63 Doklady z reformátorů uvádí Čeněk Zíbrt, Jak se kdy v Cechách tancovalo. V Praze 1895, str. 44 nn ...)
(... zpěvu za válek husitských. V Praze 1913, str. 43 nn. a 104 n. Srov. i před. poznámku. 64 C. Zíbrt, Jak ...)
Page
625 
(... Zíbrt Čeněk 575, 576 Ziegler Josef Líboslav 397, 498 Zich Otakar 171, 330 Zika Jan 16 Zikmund ...)
Page
243 
(... Geschichtsblätter 54, 1999, s. 257-271, zde s. 267- 269. 101) Čeněk ZÍbrt, Jak se kdy v Čechách tancovalo. Dějiny ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
6 
(... Winter a Čeněk Zíbrt. Jejich snaha založit tradici moderního kulturního dějepisectví s přímým odkazem na ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
37 
(... “ z r. 1878, Primus Sobotka v „Časopise českého musea“ z roku 1880, Čeněk Zíbrt tamtéž v r. 1897, 1898 ...)
Page
15 
(... rodinou. Čeněk Zíbrt, nar. r. 1864 v Kostelci n. Vlt., byl vý- značný kulturní historik. Jeho ...)
Page
435 
(... čerstvosti té neslušné směje, / Řkouc: Zadek odmlazuješ, hlavať še- divěje/' Srov. Čeněk ZÍBRT, Panna ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
482 
(... , Julius III str. 747-754 Z hor, Jiří II str. 819 Z h o ř,' Antonín II str. 819-820 Zíbrt, Čeněk III str ...)
Page
22 
(... názoru většiny souvěkovců patřil Přemysl sám? 7) Březanovu zprávu otiskl Čeněk Zíbrt v ČČM. 1908, str ...)
Page
31 
(... . 125—126. Zíbrt Čeněk dr., Toč se a vrč kolovrátku... r. V. (1910), str. 83. Zíbrt Čenčlk dr ...)
Page
XII 
(... , František Dvorský, V. J. Nováček, Václav Schulz, Čeněk Zíbrt, f Josef Emler, Jaromír Čelakovský, Josef ...)
Page
[1d] 
(... českém jevišti. Dr. Čeněk Zíbrt . . 210 Staří Čechové v kostele. Dr. Z. Wiuter.........182 Vzácných ...)
Page
16 
(... dohoda o vzájemné náhradě 49 T. j. vydržet kopu ran. Srov. Čeněk Zíbrt, Staročeské výroční obyčeje ...)
Page
(II) 
(... . Ph. Dr. Čeněk Zíbrt, docent na c. k. české universitě a skriptor musea král. Českého: kult. historii ...)
Page
(III) 
(... ") 126, If 1849-1898 142 Zíbrt dr. Čeněk, Libušini poslové u Přemysla, tři fáze illustrace českých dějin ...)

>loading more documents...