From: 
 Until: 
a
2578 documents  collapsed to 96Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Periodical
Jihočeský sborník historický 
Společnost pro zachování husitských památek v Táboře
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Periodical
Jihočeský sborník historický 
Společnost pro zachování husitských památek v Táboře
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... Počátky mest A MĚSTEČEK V JIŽNÍCH ČECHÁCH Sborník příspěvků k dějinám urbanizace jihočeského regionu Jihočeský sborník historický - Supplementum 7 Editor: Daniel Kovář České Budějovice 2016 ...)
Page
[1a] 
(... Jihočeský sborník historický - Supplementum 6 ROK 1989 V JIŽNÍCH ČECHÁCH Lukáš VALEŠ, Jiří PETRÁŠ a kol. ...)
Page
[1a] 
(... Jiří Retráš a kol. PŘÍBĚH JE ZÁKLAD... A LIDÉ PŘÍBĚHY POTŘEBUJÍ.. ANEB TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY ORÁLNÍ HISTORIE Jihočeský sborník historický - Supplementum 3 ...)
Page
[1a] 
(... Jihočeský sborník historický 81, 2012 - Supplementum 4 Ifěda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951 m ■ ...)
Page
[1a] 
(... ZÍBRTŮV KOSTELEC Jihočeský sborník historický - Supplementum 2 O ánt CAS ZDRAVÉHO DUCHA V ZDRAVÉM TELE Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století ...)
Page
[1a] 
(... Jihočeský sborník historický - Supplementum 1 ČAS OPTIMISMU ACTIŽÁDOSTIVÝCH NADĚJÍ Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929) Dagmar Bliimlová a kol. ...)
Page
336 
(... Veselí nad Lužnicí - Jihlava, Jihočeský sborník historický 57, 1988, s. 75-82. Hospodáři na Chýnovsku v druhé polovině 17. století, Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 44-54. Grenze in der Frühen ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
354 
(... Herrschaft Chýnov in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts], Jihočeský sborník historický 63, 1994, S. 44 ...)
(... der Steuerrolle], Jihočeský sborník historický 51, 1982, S. 88-101; DIES., Dodatek k berní rule na ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
39 
(... : První hora Tábor v pravěku, Jihočeský sborník historický 2, 38-51,96. 47-49 Milevsko 184,194 52-58 ...)
(... 2002b: Beitrag zum Fundstoff der Grabhügel aus Hradiště bei Písek. In: Sborník Drahomíru ...)
Page
73 
(... .] F. M. B. Jihočeský sborník hist. 19, 1950, č. 3—4, str. 112. [O autoru útoku na Husa z února 1412 ...)
(... českých zemí jako pramen historický. Sborník Vysoké školy pedagogické v Olo- mouci — Historie 1, 1954 ...)
Page
71 
(... Silvia o cestě na sněm do Benešova a o dvojí zastávce v Táboře, píeložil A. Kadlec, Jihočeský sborník ...)
(... archeologického výzkumu v Trocnově, Jihoč. sborník historický, roč. XXVI., (1957), str. 1—4. A. Hejna: Tábor ...)
Page
451 
(... Budweis in den Jahren 1496-1570], Jihočeský sborník historický 34, 1965, S. 31-58; Zdeněk ŠIMEČEK ...)
(... von Budweis während der Revolte gegen Habsburg im Jahre 1547], Jihočeský sborník historický 23, 1954 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
[3] 
(... náměstí koncem 14. a začátkem 15.století. In: Jihočeský sborník historický 34. České Budějovice 1965, s ...)
(... : Jihočeský sborník historický 59. České Budějovice 1990, s. 65 - 80. Čapek, F. M.: Státní převrat v Českých ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
410 
(... , Jihočeský sborník historický 75, 2006, s. 79-130. Největším pokáním je společný život. Komunity Kongregace ...)
(... . století, České Budějovice 2009 (= Jihočeský sborník historický 78, Supplementum 2), s. 424-446. Ženské ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
18 
(... . XLVII. Sborník Historického kroužku. R. 4 č I Sborník, Jihočeský, Historický víz Jiho- český sborník ...)
(... . Sbírka zákonů a nařízení státu Českoslo“ venského. Nepr. — I, XV, AVI XXXVIII. . Sborník Československé ...)
Page
293 
(... muzeum. Tábor HT - Husitský Tábor, Tábor JP - Jihočeská pravda. České Budějovice JSH - Jihočeský sborník historický, České Budějovice KS - Sborník náboženských traktátů z Českého Krumlova, Knihovna NM, Praha MS ...)
Page
47 
(... . Jiho- český sborník historický, 31, 1962, 97~111. I-Iala, Rudolf ~ Straka, Cyril: 'ľy-pogrzifická ex ...)
(... Vadava z Rovneho. Jihočeský sborník his- torický, 37, 1968, s. 187-194 [Hejnic 3). Hlaváček, ivan ...)
Page
25 
(... ], Jihočeský sborník historický 74, 2005, S. 104-150. 63) In einem breiteren vergleichenden internationalen ...)
(... diplomatische Studie], Sborník archivních prací 45, 1995, S. 291-510; Jaroslava Mende- LOVÁ, Rada Nového Města ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58

>loading more documents...