From: 
 Until: 
a
1936 documents  collapsed to 45Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Periodical
Archeologické výzkumy v jižních Čechách 
Jihočeské muzeum (České Budějovice, Česko)
Monograph
Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách 
Chvojka, Ondřej, 1975-
Page
261 
(... ARCHEOLOGIE BARBARU 2006 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 3 svazek I ARCHEOLOGIE NA POMEZI ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 4 261 ...)
Page
182 
(... BRONZOVÉ U RADČIC - VODŇAN ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ARCHEOIXJGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 1 Supplementum 2 ARCHEOLOGIE BARBARU 2006 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ...)
Page
319 
(... JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 2 ARCHEOLOGIE BARBARŮ 2006 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 3 svazek I ARCHEOLOGIE NA POMEZÍ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 4 PETR ...)
Page
38 
(... lokalita a mohylové pohřebiště na Chlumu u Sepekova, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16,43-60 ...)
(... osídlení podél středního toku Vltavy, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21,219-246. Fröhlich, J ...)
Page
213 
(... ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Jubilejní sborník k 60. narozeninám Jiřího Fröhlicha Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19/ 2006. Jubilejní sborník k 60. narozeninám Jiřího Fröhlicha. Vydalo ...)
Page
[a] 
(... Michal Ernée GOTICKÉ KAMNOVÉ KACHLE Z HRADU A ZÁMKU V ČESKÉM KRUMLOVĚ Gotische Ofenkacheln aus der Burg und Schloss in Český Krumlov ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 5 ...)
Page
1 
(... POPELNICOVÁ POLE A DOBA HALŠTATSKÁ Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22. - 24. 9.2004 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 1 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ...)
Page
97 
(... Vltavě, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 63-81. Karasová, Z. 2004: Keltské oppidum na Třísově ...)
(... . Část 2 - pokračování výzkumu v roce 1981, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 3, 17-73. Michálek ...)
Page
1 
(... STRAKONICE Výzkumy a povrchové sběry na stavbě silnice v letech 1994-2004 Popis situací, objektů a katalog nálezů ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 2 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ...)
Page
44 
(... . MICHÁLEK M. (1974): Laténské sídliště u Zbudova v jižních Čechách. - Archeologické rozhledy 26: 213 - 224 ...)
(... Čechách 1974:199. FRÖHLICH J. (1978): Hradiště. - Výzkumy v Čechách 1975: 28 - 29. FRÖHLICH J. (1985 ...)
Page
33 
(... léty. První odborná výstava a první archeologický spor v jižních Čechách. 12, 1975, 1, s. 55. /Plav ...)
(... . /Chřešťovice/. 589. J.M., Archeologické výzkumy KněžíHory. 13, 1976, 1, s. 50. /Katovice/. 590. -jm-, Nové ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
293 
(... - Archeologické rozhledy, Praha ArÚ - Archeologický ústav AV ČR, Praha ASM - Archeologické studijní materiály, Praha AVJČ - Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice BM - Bible moraliseé, Faksimile ...)
Page
165 
(... , Praha AÚ AV ČR - Archeologický ústav Akademie věd České republiky AVJČ - Archeologické výzkumy v jižních ...)
(... Nový, R. 1974: Poddanská města a městečka v předhusitských Čechách, ČSČH XXI, 73-109. Opravil, E ...)
Page
43 
(... místnosti zprostředkovala klesající chodbička, shora nepochybně krytá přístřeškem. Vzácný a v jižních ...)
(... zdivá, silného 60—80 cm, se zachovaly *) Z. Smetánka: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad ...)
Page
[a] 
(... ARCHEOLOGIE BARBARU 2006 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Supplementum 3 svazek I ...)
Page
186 
(... nazývalo také Boro-van a Forbes. Archeologické výzkumy dokazují osidlem blízkého okolí Borovan již v 9 ...)
(... pomník, který byl teprve druhým v jižních Čechách. Dílo pochází z pražské dílny bratří Ducháčků. V roce ...)
Page
326 
(... ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 2005 Archeologické výzkumy v jižních Čechách Ročník 18 - 2005, 320 stran. Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Knihu lze zakoupit v Jihočeském ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
17 
(... jižních Čechách, Archeologické rozhledy 51,468-516. 2000: České Budějovice, Hůry, Výzkumy v Čechách ...)
(... , Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19,109-149- 2007: Doba římská a doba stěhování národů v jižních Čechách ...)

>loading more documents...